502. Xiu Xiu


Playlist vom 26. November 2017

Xiu Xiu live morgen, 27. November 20 Uhr bei Frau Korte, Erfurt Nordbahnhof.

Xiu Xiu: Sad Pony Guerrilla Girl (3:20)
(aus: A Promise (2003))

Xiu Xiu: Pink City (2:15)
(aus: A Promise (2003))

Xiu Xiu: I Luv The Valley Oh (2:59)
(aus: Fabulous Muscles (2004))

Xiu Xiu: Brian The Vampire (2:39)
(aus: Fabulous Muscles (2004))

Xiu Xiu: Clowne Towne (3:51)
(aus: Fabulous Muscles (2004))

Xiu Xiu: In Lust You Can Hear The Axe Fall (3:31)
(aus: Women As Lovers (2008))

Xiu Xiu: No Friend Oh! (3:48)
(aus: Women As Lovers (2008))

Xiu Xiu Featuring Michael Gira: Under Pressure (3:31)
(aus: Women As Lovers (2008))

Xiu Xiu: Hi (3:40)
(aus: Always (2012))

Xiu Xiu: Beauty Towne (2:43)
(aus: Always (2012))

Xiu Xiu: Smear The Queen (3:21)
(aus: Always (2012))

Xiu Xiu: Audrey's Dance (4:27)
(aus: Plays the Music of Twin Peaks (2016))

Xiu Xiu: Jenny GoGo (3:57)
(aus: Forget (2017))

Xiu Xiu: Petite (4:01)
(aus: Forget (2017))

Keine Kommentare: